Nationella eHälsodagen 2009

Vad är invånartjänster? Hur skapas effektiv och säker vård och omsorg över huvudmannagränser? Hur kan verksamheterna följas upp på ett kvalitativt och kvantitativt sätt för att skapa rätt beslutsunderlag? Vad händer just nu på läkemedelssidan?

Många viktiga frågor fick svar under konferensen om Nationell eHälsa den 11 november 2009. Det blev en spännande dag där alla fick chansen att ta del av massor med goda exempel på den konkreta nytta som strategin för e-hälsa (tidigare kallad Nationell IT-strategi) skapar.